top of page
Elegant Abstract Background

พ่อค้า 
EXTRANET

โปรดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศเอกซ์ทราเน็ตของผู้ค้าเหล่านี้  เซสชันทั้งหมดอาจใช้เวลานานถึง 90 นาที ขึ้นอยู่กับคำถาม 

10 ธันวาคม 2564 วันศุกร์
14.00 น. ถึง 15.00 น. (เวลาสิงคโปร์)

17 ธันวาคม 2564 วันศุกร์
11.00 น. ถึง 12.00 น. (เวลาสิงคโปร์)

20 ธันวาคม 2564 วันจันทร์
11.00 น. ถึง 12.00 น. (เวลาสิงคโปร์)

bottom of page